Pravidla Static Challenge v Aquapalace Praha

 • Startovat se bude po dvojicích
 • Bojky budou upevněné u dna a od hrany bazénu budou ve vzdálenosti 1 metr
 • Budou dvě závodní zóny/bojky,  jedna žlutá a jedna červená
 • Závodní a warm up zóny budou vyznačeny
 • Warm up je povolen pouze na souši, ve vodě bude možný 3 minuty před startem
 • Start je náhodný a bude znám 12 minut před startem
 • Mezi starty bude 12 minut
 • Odpočítávání do startu 2:00, 1:30, 1:00, 00:30, 00:20, 00:10, 00:05, 00:04, 00:03, 00:02, 00:01, OT (official TOP), 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:05, 00:10.
 • Odpočítávání bude v angličtině
 • Závodník nesmí start začít skokem do vody
 • Závodník se musí zanořit do 10 sekund po OT (official TOP)
 • Závodník si může před startem rukou přidržovat bojku a lano
 • Závodní čas se počítá od zanoření poslední části těla závodníka
 • Závodníci se navzájem nesmí ruši, škodit či jinak si navzájem znemoznovat sportovní výkon
 • Freediver musí mít ponořené celé tělo a statická apnoe musí probíhat v hloubce 4 metry 
 • Závodník se může držet lana a může se fixovat na laně nohou nebo rukou ve 4 metrech
 •  Není povolena žádná výbava (pouze plavky)
 • Jakmile závodník opustí zónu ve 4 metrech a začne výstup, musí ukončit závodní pokus do 30 sekund
 • Konec závodního pokusu se počítá od chvíle, kdy se vynoří jakákoli část závodníkova těla
 • Závodník po vynoření musí udělat protokol do 15 sekund, viditelně ukázat signál ok a zřetelně říci „I am ok“ na rozhodčího, protokol ukázáním signálu. Mezi signálem a zřetelným „I am ok“, nesmí závodník udělat žádný jiný signál a jiné znaky či činnosti nebo říci něco jiného.